1907 January 21 Letter from The Hague to Consul General in Cairo about trip of Kann

19070121 A118 I 1294/8 The Hague – Consul General Cairo- about trip of Kann, Dutch

This letter shows the importance of Kann. The Ministry of Foreign Affairs writes to the Consul General in Cairo that the well known banker from The Hague, Mr. Kann, is planning to travel to Egypt and Palestine. The Consul General is requested, that Mr. Kann should be given any help or assistance if needed and that this message should also be forwarded to the consuls in Alexandria, Port Said and all other consulates in the area.

(after visiting Egypt and Palestine, Kann also visited Bayreuth and Damascus, before going to Constantinople.)

 

De Heer Kann, de bekende Haagsche bankier is voornemens een 3 maanden durende reis te maken door Egypte en Palestina

 

Op de thuis reis ook naar Constantinopel

Ik heb de eer u beleefdelijk uit te nodigen genoemden heer die zich bij zal xxx, alle hulp en bijstand te willen verlenen die aan het welslagen van zijn reis ten goede zal kunnen komen , alsmede de consul te alexandrie en port said met boven gemeld voornemen van de heer kann in kennis te willen stellen en hen te verzoeken genoemde heer desgewenst gelijke hulpvaardigheid (?) te betonen.

Tijdelijk zaakgelastigde te Constantinopel

Heer f.i.v.h. Jonkheer?

Tevens roep ik uw welwillende tussenkomst in ten einde de consulaire ambtenaren te aleppo alexandrette, beyrouth, caiffa en Aere, damascus, jeruzalem, jaffa, meroina?, faida?, en smyrna alsmede salonici in kennis te stellen met het bovengemeld voornemen van de heer Kann en genoemde ambtenaren uit het kondigen?

Meergenoemden

Meergenoemden heer , wanneer hij zich bj hen aanmeldt, behulpzaam te zijn in den zin als boven bedoelt