Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

Kann Board member of Hasharon Company

OPZETTELIJKE VERNIELING VAN BOOMEN IN PALESTINA.
Uit Jeruzalem vernemen wij, dat in de Joodsche kolonie Kfar jona, welke door de Hasharon Cy (in wier directie ook de bekende Nederlandsche bankier en Zionist Jacobus Kann zitting heeft) wordt aangelegd, door tot heden onbekende vandalen 500 sinaasappelboomen vernield zijn.
500 TREES IN PALESTINE VANDALISED.
From Jerusalem we learn that in the Jewish colony Kfar Jonah, which is built by the Hasharon Cy (in whose management also the famous Dutch banker and Zionist Jacobus Kann is being seated), to date unknown vandals 500 orange trees have been destroyed.